ŽelezničníModelář.cz

WD10 pamatování posledního stavu

Použil jsem WD10 na prosvětlení znaků na ovládacím panelu. Konfiguraci jednotlivých výstupů jsem provedl dle tabulky na stránkách Kuehn. Vše je v pohodě. Například výstup 1 do odbočky bliká a výstup jedna rovně svítí stále.
Problém nastane při vypnutí a následném zapnutí. Všechny výstupy z WD10 jsou “mrtvé” - nejsou aktivní. Musím vždy postupně mačkat tlačítka výhybek a výstupy se aktivují.
Není nutné změnit některé CV, aby dekodér po opětovném zapnutí normálně najel?

Zapojení je Roco MM + Roco Route control + WD10.