ŽelezničníModelář.cz

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Kozojed IČ 68004231 se sídlem Jiráskova 82, 763 16 Fryšták (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Jiráskova 82, 763 16 Fryšták

email: obchod@itvlaky.cz

telefon: 577 912 599

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobn��ch údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jolana Kozojedová se sídlem Jiráskova 82, 763 16 Fryšták, emailová adresa kozojedova@itvlaky.cz, tel. číslo 577 912 599.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a (vyplněním žádosti o zasílání newsletteru, osobně na prodejně registrací do systémů, při registraci na e-shopu) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, a to:
  • účetní program STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, Jihlava 586 01, IČO: 25313142
  • emailový webhosting SAVANA.cz, se sídlem Lounská 983/43, Děčín VI-Letná 405 02, IČO: 28750659
  • bankovní instituce FIO banka a.s., se sídlem Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 117 21, IČO: 61858374,
  • dopravce PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, Říčany 251 01, IČO: 25194798,
  • dopravce Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., se sídlem Modletice 135, Říčany u Prahy 251 01, IČO: 61329266,
  • dopravce Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 225 99, IČO: 47114983,
  • dopravce FROGMAN s.r.o., se sídlem Komenského 25, Zlín - Malenovice 76302, IČO: 49434624,
 • zajišťující marketingové služby, a to:
  • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Praha 186 00, IČO: 02387727,
  • SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, Brno 625 00, IČ: 29210372.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Data jsou uložena na serveru, který je v uzamčeném prostoru, data jsou šifrována, všechna PC ve firemní síti jsou chráněna heslem a mají aktuální verzi Windows a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site and gather data when you participate in the forum by reading, writing, and evaluating the content shared here.

When registering on our site, you may be asked to enter your name and e-mail address. You may, however, visit our site without registering. Your e-mail address will be verified by an email containing a unique link. If that link is visited, we know that you control the e-mail address.

When registered and posting, we record the IP address that the post originated from. We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

 • To personalize your experience — your information helps us to better respond to your individual needs.
 • To improve our site — we continually strive to improve our site offerings based on the information and feedback we receive from you.
 • To improve customer service — your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.
 • To send periodic emails — The email address you provide may be used to send you information, notifications that you request about changes to topics or in response to your user name, respond to inquiries, and/or other requests or questions.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.

What is your data retention policy?

We will make a good faith effort to:

 • Retain server logs containing the IP address of all requests to this server no more than 90 days.
 • Retain the IP addresses associated with registered users and their posts no more than 5 years.

Do we use cookies?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your Web browser (if you allow). These cookies enable the site to recognize your browser and, if you have a registered account, associate it with your registered account.

We use cookies to understand and save your preferences for future visits and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our site. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older. If this server is in the USA, and you are under the age of 13, per the requirements of COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), do not use this site.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our site and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our web site privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

This document is CC-BY-SA. It was last updated May 31, 2013.